פרשת הדרכים בבחירת הקרירה של מתמחה בראיית חשבון – אפשרות התמחות בביקורת ענ"א ומערכות מידע

1.כללי מקצוע ראית החשבון מאפשר למתמחה מגוון של אופציות התקדמות בקרירה לכוונים שונים כגון:
 • ביקורת במשרד גדול והשתלבות כשכיר ו/או שותף
 • ביקורת במשרד קטן והשתלבות כשכיר ו/או שותף
 • הקמת משרד רואי חשבון עצמאי
 • עבודה כחשב בחברה עם שאיפה להתקדמות לסמנכ"ל כספים / מנכ"ל
 • עבודה והתמחות בשוק ההון/ השקעות
 • ביקורת פנימית
 • התמחויות בנישות מקצועיות כגון : מיזוגים, פירוקים, ביקורת חקירתית , ביקורת ענ"א ומערכות מידע .
סטאג'רים בראיית חשבון, מצויים בפרשת דרכים כאשר לפעמים עודף האופציות עלול ליצור אצלם בלבול ולגרום למתמחים בחשבונאות לחוסר התמקדות. מנסיוני כמנהל כללי / שותף בהקמת יחידת ביקורת ענ"א ויעוץ במערכות מידע באחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל וכן בתפקידי הנוכחי כמנכ"ל חברת המימד השביעי נחשפתי להתלבטויות אלו של המתמחים הצעירים הרבים שהעסקתי במסגרות העבודה השונות. במאמר זה אתן מספר טיפים לבחירת הדרך ולתשומת לב הסטאז'ר בחשבונאות באספקט של האופציה של התמחות בביקורת ענ"א ומערכות מידע. 2.מה תעשו כמתמחים בביקורת ענ"א ומערכות מידע כמתמחים בביקורת ענ"א ומערכות מידע תצטרכו לבצע מספר סוגי מטלות בין היתר:
 • ביקורת ענ"א על מערכות יישומיות בארגון
 • ביקורת רוחבית/נקודתית של נהלים
 • ביקורת רוחבית/נקודתית של אבטחת מידע
 • ביקורת רוחבית/נקודתית על תהליכים של התקשרויות, ניהול פרויקטים
לכל אחת מהמטלות הללו קיימות רשימות תיוג שונות בנושאים שונים (אבטחת מידע, מערכות פונקציונאליות) הנמצאים במשרדי ראיית החשבון. במאמר זה אתמקד במטלה העיקרית, הקשה והמורכבת ביותר הניצבת בפני המבקר והמתמחה בראיית חשבון – ביקורת ענ"א על מערכות יישומיות בארגון. ביקורת ענ"א על מערכת מידע יישומית מטלה זו, שהיא השכיחה ביותר מאופיינת בכך שהמבקר מקבל מסגרת הכוללת תקציב שעות, בד"כ לחוץ ולא מספק, שבו הסטאז'רים אמורים לבצע את המטלות הבאות:
 • לימוד פונקציונאלי של מערכת המידע (מה היא עושה, מה הקלטים והפלטים שלה)
 • לימוד טכני של מערכת המידע
 • סקירה של דוחות / שאילתות המופקים ממערכת המידע
 • היבטי נהלים של מערכת המידע
 • הביטי אבטחת מידע של מערכת המידע
 • שיחות עם משתמשים / מפתחי מערכת המידע
 • בדיקות מדגמיות של חלק מפעילות מערכת המידע
 • שליפות נתונים חריגים מטבלאות/קבצי מערכת המידע
 • הכנת טיוטת דוח הביקורת.
האתגר העומד בפני המבקר הוא רב ולוחץ ! התוצר הרשמי שלו הוא דוח הביקורת ולכן לכאורה המבקר "חייב למצוא משהו לא טוב" על מנת שיהיה "בשר" לדוח. (מובן שבמידה והמערכת מתפקדת ברמה גבוהה וללא ליקויים מהותיים אין צורך בדוח הכולל ליקויים שאינם קיימים). לעיתים מערכות המידע שהמבקר או המתמחה בחשבונאות בודק הן כל כך מורכבות מבחינה פונקציונאלית שתקציב השעות שעומד לרשותו אינו יכול להספיק לביצוע עבודה מעמיקה. המבוקרים לא תמיד ששים לגלות/ לחשוף את כל מה שהם יודעים כך שלא תמיד כל המידע עובר לבמקר מערכות המידע או המתמחה בביקורת מערכות מידע העובדים על התיק. הכלים שעומדים לרשותו של מבקר מערכות המידע: רשימות תיוג שונות בנושאים שונים (אבטחת מידע, מערכות פונקציונאליות) הנמצאות במשרדים. כל התיעוד שהוזכר לעיל על מערכת המידע המבוקרת לרבות סיכומי דיון, מסמכי אפיון, מדריכים למשתמש, תיעוד טכני של מערכת המידע, מבני נתונים של מערכת המידע, דוחות ושאילתות. במאמר מוסגר אציין כי מניסיוני, ובהתייחס לדוחות הביקורת שראיתי בשנים האחרונות, רב הדוחות אותם מפיקים משרדי רואי החשבון היום אינם גורמים לאפקט רב, והינם סטנדרטיים. מטרת ביקורת הענ"א- לפי התפיסה שהנהגתי בעת שניהלתי צוות ביקורת ענ"א: ביקורת ענ"א טובה צריכה להיות ביקורת ענ"א בונה עם תוצר פרקטי ובעל ערך ללקוח המבוקר. דוגמאות להמחשה בהתייחס לתוצרים פרקטיים ללקוחות המשרד, מתוך עבודות שביצענו בתקופת היותי מנהל כללי / שותף בהקמת יחידת ביקורת ענ"א ויעוץ במערכות מידע באחד מהמשרדים הגדולים בישראל-
סוג לקוח מערכת שנבדקה התוצר ללקוח – המלצות פרקטיות כימות חיסכון/רווח ללקוח
בנק מערכת חדר עסקות איתור חשיפות במערכת ובנהלים שגרמו ללקוח הפסדים עסקיים במיליוני ₪ בשנתיים חיסכון של מיליוני ₪ בשנה
המלצות פרקטיות לבקרות ממוכנות למניעת החשיפות
מוסד ממשלתי ענק עם מיליוני לקוחות מערכת חיובי ריביות פיגורים ללקוחות איתור חשיפות ותקלות בחישוב אשר גרמו ללקוח מיליוני ₪ הפסדים בשנה חיסכון של מיליוני ₪ בשנה
המלצות פרקטיות לבקרות ממוכנות ולתיקון אופן החישוב למניעת החשיפות
ארגון תעשייתי גדול מערכת ניהול וחישובי ערך מלאים איתור כשלים וחישובים לא נכונים בערך המלאים מניעת הצגה לא נכונה של הדוחות הכספיים של הארגון
כתוצאה מכך, ערכים מהותיים בדוחות הכספיים לא הוצגו כהלכה
המלצות פרקטיות לבקרות ממוכנות ולתיקון אופן החישוב השגוי
חשוב לציין כי לא בכל העבודות מזדמן לתת ערך מוסף כה גבוה ללקוח כמו בדוגמאות שניתנו לעיל, אבל בהחלט זהו היעד אליו יש לכוון. עקרונות השיטה המומלצת למתמחים בחשבונאות על מנת להגיע לרמת איכות כזו :
 • לימוד פונקציונאלי מקדים של מטרות ותפוקות המערכת.
 • ניסיון לחשיבה מוקדמת – לאיזה סוגי כשלים יכולים להיות השפעות מהותיות על הארגון.
 • התמקדות בנקודות אלו בכל תהליכי העבודה.
יתרונות למתמחים בחשבונאות בעבודת ביקורת ענ"א בתחום מערכות המידע
 • חשיפה להרבה סוגי מערכות,בהיבטים פונקציונאליים וטכניים בפרקי זמן קצרים מאד.
 • חשיפה ולימוד פירונות רבים בשוק בפרקי זמן קצרים מאוד.
 • פיתוח מיומנות המאפשרת התמקדות בנושאים החשובים ופיתוח יכולת הבחנה בין עיקר וטפל.
 • התמקצעות בנושא ביקורת ענ"א ומערכות מידע ממוחשבות.
חסרונות בעבודת ביקורת ענ"א בתחום מערכות מידע
 • העדר ניסיון פרקטי של כל שלבי החיים של הקמת פרויקט ענ"א מורכב.
3. כמה נקודות מנחות בבחירת האפשרויות העומדות בפני מי שבוחר לעשות סטאז' במחלקת ענ"א ומערכות מידע של משרד רואי חשבון כן/לא:
 1. למרות שניתן לעבור מתחום התמחות אחד למשנהו, הרי שבחירת כיוון התמחות של ביקורת ענ"א ומערכות מידע מתעלת את המתמחה בחשבונאות לתחום של התמחות מקצועית במערכות מידע וככל שיעסוק בתחום זה יקשה עליו מאוחר יותר, (אם כי בהחלט אפשרי) לעבור לתחום אחר השונה לחלוטין .
 2. בחירת תחום זה חייבת להיות מתוך אהבת תחום מערכות המידע כתנאי הכרחי לבחירה זו של המתמחה בראיית חשבון.
 3. תחום ביקורת הענ"א מאפשר למתמחה בו להיכנס לתחום יישום מערכות מידע ופרויקטים במערכות מידע. היתרון של העיסוק בתחום זה הוא חשיפה מהירה להרבה אפליקציות (מערכות יישומיות) וסביבות עבודה בפרק זמן קצר יחסית לעומת עובדי ה- IT הרגילים אשר נשארים בפרויקט אחד זמן רב יותר באופן ניכר, דבר המשפיע על הלימוד לו הם זוכים.
 4. אופציות ההתקדמות המקובלות למתמחה בראיית חשבון הבוחר בקרירה זו , מעבר להתמחות המקצועית במערכות מידע ממוחשבות, הינן:
 • ראש תחום /מחלקה בתחום מערכות מידע ממוחשבות במשרדי רואי חשבון (מנהל ביקורת/שותף)
 • ראש תחום /מחלקה SOX , יעוץ מערכות מידע במשרדי רואי חשבון (מנהל ביקורת/שותף)
 • ביקורת פנימית בארגונים גדולים עד לתפקיד של מבקר פנימי ראשי
 • התקדמות בבתי תוכנה/ חברות יישום גדולות בפרויקטים גדולים לתפקידי ניהול פרויקטים ותפקידי ניהול כלליים
 • הקמת חברות פרטיות עצמאיות המתמחות בתחום מערכות המידע החשבונאיות והפיננסיות ותחומי מערכות מידע נוספים
דוגמאות להמחשה של אנשים מוכרים כיום בשוק להתקדמות במקצוע ראיית החשבון מתוך תחום ביקורת מערכות מידע ממוחשבות: מספר שותפים לא מבוטל במשרדי רואי חשבון בתחום מערכות מידע אלו מבקרים פנימיים שבאו מהתמחויות של ביקורת ענ"א בארגונים גדולים – יהודה אורבך המבקר הפנימי של בנק אגוד, זאב פריי– המבקר הפנימי של קונצרן פז, ועוד. דוגמא לא שגרתית וחריגה של רואה חשבון אשר למרות התמחותו המקצועית במערכות מידע עשה תפנית לא מקובלת הוא שאול גליקסברג, כיום סמנכ"ל הכספים של מפעלי נייר אמרקאיים ישראליים, אשר היה בכיר באחת ממחלקות ביקורת ענ"א וייעוץ במערכות מידע ואשר לאחר הרבה שנים בתפקיד עבר לעסוק בחשבות וניהול כספים, המעבר שלו מההתמחות המקצועית היה לתפקיד חשב בתנובה. על כותב המאמר – מוטי שור רו"ח , Msc. מערכות מידע , FRM – הסמכה כמנהל סיכונים בינלאומית מטעם GARP ו- PRMIA מייסד, יזם ומנכ"ל של המימד השביעי , חברה המתמחה במתן פיתרונות תוכנה ממוחשבים עבור בנקים, מוסדות פיננסיים ואף פיתחה פתרון כולל ל- CFO עבור ארגונים גדולים הנקראת CFODREAM. לפני, בין היתר, הקים ושימש כמנהל כללי/שותף של חברת שירותי הניהול סומך חייקין, אחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בישראל. בתפקיד זה ניהל ופיקח על מאות הפרוייקטים שביצעה החברה במגוון החברות והארגונים להם סיפקה שירותים, רבים מהם היו בנקים ומוסדות פיננסיים. בתחומי הבנקאות הוביל וניהל צוותים של החברה בפיתוח ויישום מערכות מידע בנקאיות מורכבות בנושאי מרכזי רווח ,ניהול המרווחים הפיננסים , ספר ראשי, שוק ההון, במספר בנקים גדולים בישראל. מידע נוסף באתרים אתר חברת המימד השביעי: www.the7d.com דואר אלקטרוני לשאלות מקצועיות: info@the7d.com
Loading Facebook Comments ...
עקבו אחרינו ב: Facebook
 
Copyright © 2010 Stager
(סטאז'ר). כל הזכויות שמורות
 
StagerLogoFooter

אודות סטאז'ר

אתר סטאז'ר הוקם בשנת 2010 ושם לעצמו למטרה לשפר את הידע המצוי בפני סטודנטים לחשבונאות, מתמחים בראיית חשבון ורואי חשבון באמצעות הנחלת ידע שנצבר אצל מתמחים בתקופת ההתמחות בראיית חשבון ואצל רואי חשבון במשרד בו הם עובדים או עבדו בעבר. באופן זה אנו מקווים שמי שעתידים להתחיל את ההתמחות בראיית חשבון יוכלו לקבל החלטות נכונות יותר באשר למקום עבודתם העתידי, החלטות המבוססות על ידע ולא על מזל. קראו עוד
Close