איזה חוג נוסף כדאי לשלב עם לימודי חשבונאות

טודנטים רבים נתקלים בעולם החשבונאות בפעם הראשונה בלימודי התואר במוסד האקדמי, מסיבה זו עליהם להסתמך על המלצות טרם בחירת החוג השני הנלמד בשילוב עם התואר בחשבונאות, המלצות שלא מתבססות על בהכרח על ידע מעמיק. במאמר זה אסקור את אפשרוית הלימוד המקובלות לשילוב עם התואר בחשבונאות, בדגש על המקצועות המומלצים לשילוב עם תואר זה. תואר בכלכלה תואר בכלכלה מהווה שילוב מוצלח במיוחד לשילוב עם לימודי חשבונאות, בעוד שהחשבונאות הנה מקצועי פרקטי, המסביר את האופן בו בנויים עסקים ברמת העסק הבודד, תורת הכלכלה מסבירה את האופן בו בני האדם והעסקים אותם הם מייסדים פועלים באמצעות ניתוח של התמריצים העומדים בפניהם. תורת הכלכלה מסבירה לנו מדוע מלכתחילה אנו פועלים כפי שאנו פועלים, ואיך ניתן לנתח ולהבין תהליכים כלכליים ועסקיים. כלכלה מתחלקת באופן גס לשני תחומים, כלכלת מיקרו העוסקת בבחירותיו של יחיד, עסק וכו' וכלכלת מקרו העוסקת בניתוח חברות שלמות, כל אחד מהתחומים הללו מתפלג למאות תחומי מחקר שונים. הכלכלה משתמשת בכלים מתמטיים וסטטיסטיים על מנת לבחון מודלים שונים אשר באופן תאורטי מסבירים כיצד אותם יחידים, עסקים וחברות פועלים. דרישות מהסטודנטים : לימודי כלכלה לתואר הראשון כוללים לימודי מקרו ומיקרו כלכלה, וכן לימודים משלימים במתמטיקה וסטטיסטיקה. בשנה השלישית של התואר הסטודנטים לומדים קורסי בחירה בתחומים המעניינים אותם, לדוגמה היסטוריה כלכלית או כלכלת ישראל. הסטודנטים נדרשים להגיש תרגילי בית בכל שיעור ובסוף כל קורס ישנה בחינה. לימודי הכלכלה נחשבים קשים, ואינם מתאימים למי שלא אוהב את המקצועות המתמטיים. שילוב של כלכלה וחשבונאות הנו עמוס, ודורש מהסטודנטים השקעה מרובה, ויכולת לחלוקה נכונה של הזמן המושקע בכל קורס. תואר בכלכלה וחשבונאות הנו התואר הנפוץ ביותר ללומדי חשבונאות באוניברסיטאות, ונחשב מבוקש אצל המעסיקים. תואר במשפטים בעבר קבע חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961 איסור על עורכי דין לעסוק בראיית חשבון. בשנת 2002 בוטלה ההגבלה ובמקומה נקבעו הוראות לאיסור על הימצאות בניגוד עניינים, הן בחוק זה והן בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955. מאז אנו עדים לעלייה משמעותית בביקוש למסלול לימודים משולב ולפתיחת מסלולים ייעודיים באוניברסיטאות ובמכללות. היתרון הבולט במסלול זה, מעבר לרכישת שני מקצועות חופשיים ומבוקשים, הוא "השלמת התמונה" – ההזנה ההדדית וההעמקה המתאפשרת בשני תחומי הלימוד. דוגמא יפה לכך היא לימודי המיסים. בצד המשפטי נחקרים יסודות דיני המס, צדק חלוקתי, הקצאת משאבים במדינה, היבטים בינלאומיים של אמנות מס, מקלטי מס ועוד. מנגד, החשבונאות יוצקת לכך תוכן פרקטי ותרגום הלכה למעשה, במסגרת  קורסים כמו מיסוי בין לאומי, מיסוי מקרקעין, תכנון מס ועוד. דוגמאות נוספות ניתן למצוא ביחס לדיני תאגידים, דיני החוזים ואף דיני עבודה. החסרון במסלול הינו העומס הרב וכן אורכו. על מנת לסיים כעורך דין וכרואה חשבון נדרש, בנוסף על התואר שאורכו כ-4 שנים מלאות, למלא תקופת התמחות בת שנה במשפטים ושנתיים נוספות בראיית חשבון, וכן לעמוד בהצלחה בבחינות לשכת עורכי הדין (בתום ההתמחות) ובבחינות מועצת רואי החשבון (במהלך ההתמחות) שאינן פשוטות כלשעצמן. כמכלול הדבר אורך כ-8 שנים לפחות ויש הגורסים כי זהו זמן חשוב דווקא לצבירת ניסיון במקומות העבודה. בסופו של דבר לרוב תיעשה בחירה בין המקצועות, שכן אין כמעט אפשרות פרקטית לעסוק במקביל בשני העיסוקים גם יחד. תואר במנהל עסקים מוסדות רבים מציעים לימודי מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות. בתפקידים רבים בהמשך דרכם של רואי חשבון, הם נדרשים ליידע ניהולי, לדוגמה בתפקיד של סמנכ"לי כספים, מנהלים במשרדי ראיית חשבון או בגופים אחרים כגון בתי השקעות. תואר ראשון במנהל עסקים כולל מגוון תחומים כגון מימון, מדעי ההתנהגות, שיטות כמותיות ותחומים נוספים הדרושים למי שהיו מנהלים בעתיד, התואר מגוון במיוחד וכולל קורסי בחירה רבים. תואר במנהל עסקים נחשב תואר קל באופן יחסי ומהנה, וכן משתלב היטב עם חשבונאות, עם זאת הוא איננו מקיף ומעמיק כמו תואר בכלכלה, ולא פרקטי כמו תואר במשפטים, נוסף על כך, מי שממילא מתכנן לעשות תואר שני במנהל עסקים עשוי לגלות בדיעבד כי ישנה כפילות בין התואר הראשון לבין התואר השני במנהל עסקים. התואר מתאים למי שמעוניין להשקיע את מירב זמנו בלימודי חשבונאות וללמוד תחום משלים, שאינו קשה כמו כלכלה. תואר במדעי החברה והרוח חלק מן הסטודנטים משלבים עם לימודי החשבונאות תואר במדעי החברה או הרוח, כגון מדע המדינה, גאוגרפיה, ספרות וכו'. תארים אלו אינם משלימים באופן טבעי את התואר בחשבונאות, עם זאת הם מאפשרים לסטודנטים גיוון בלימודים, "פרקטיקה עם רוח". הדרישות מהסטודנטים משתנות בכל אחד מהתארים, גאוגרפיה ותקשורת נחשבים לתארים קלים בעוד שספרות נחשב לתואר קשה באופן יחסי ואשר דורש השקעה מהסטודנטים. המשרדים מעדיפים באופן כללי בוגרי חשבונאות ותואר קשור כמו כלכלה, משפטים או מנהל עסקים, אך במידה והסטודנט הצליח בתואר בחשבונאות, ועושה רושם טוב בראיונות עבודה, הוא עדיין יתקבל להתמחות בדיוק כמו מי שלמד מקצועות משלימים. לסיכום, תואר במדעי החברה והרוח לא בהכרח מתאים לכל הסטודנטים, אך מי שמעוניין ללמוד משהו שונה עם חשבונאות עשוי לבחור בו. סוף דבר והמלצה לימודי החשבונאות דורשים השקעה מרובה, ומכינים את הסטודנט לעיסוקו העתידי. חשוב לשלב לימודים אלו עם מקצוע שאוהבים בכדי להפיק הנאה מתקופת הלימודים. מי שלא בטוח לגבי המקצוע המשלים לחשבונאות, רצוי שיכנס לכיתות במוסד האקדמי בו הוא עתיד ללמוד ויקשיב לשיעורים המועברים על ידי המרצים בקורסים השונים, יתייעץ עם סטודנטים ובוגרים, וכן יקרא חומר במגוון תחומים על מנת להחליט איזה מקצוע הוא המתאים ביותר בשבילו לשלב עם התואר בחשבונאות.
נכתב ע"י לגיל לוי
Loading Facebook Comments ...
עקבו אחרינו ב: Facebook
 
Copyright © 2010 Stager
(סטאז'ר). כל הזכויות שמורות
 
StagerLogoFooter

אודות סטאז'ר

אתר סטאז'ר הוקם בשנת 2010 ושם לעצמו למטרה לשפר את הידע המצוי בפני סטודנטים לחשבונאות, מתמחים בראיית חשבון ורואי חשבון באמצעות הנחלת ידע שנצבר אצל מתמחים בתקופת ההתמחות בראיית חשבון ואצל רואי חשבון במשרד בו הם עובדים או עבדו בעבר. באופן זה אנו מקווים שמי שעתידים להתחיל את ההתמחות בראיית חשבון יוכלו לקבל החלטות נכונות יותר באשר למקום עבודתם העתידי, החלטות המבוססות על ידע ולא על מזל. קראו עוד
Close