רשימת משרדי ראיית חשבון

בחסות

שור רואה חשבון

משרדאזורגודלטלפוןפקס
Baker Tillyרמת גןבינוני03-5665006074-7144150
Horwath OWPאילתבינוני08-634188108-6340889
Horwath OWPטירת הכרמלבינוני04-858166604-8581667
Horwath OWPאשקלוןבינוני08-672638308-6725562
א. פלד ושות' רו"חתל אביבקטן03-688323203-6880652
א.שרון ושות' רו"חתל אביבקטן03-562999003-5629997
אבי ליברמן רואי חשבוןרמת גןקטן03-751179603-7511831
אביאל בר שאן, רו"חתל אביבקטן03-537133103-5371332
אבידור אבני משה ושות'תל אביבקטן03-566966903-5663736
אבידור ברדיצ'ב רו"חרמת גןבינוני03-575042103-5753512
אביקם, בייטנר, פלאי, ינובסקי ושות', רו"חנשרבינוני04-821394904-8213968
אביקם, בייטנר, פלאי, ינובסקי ושות', רו"חתל אביבבינוני03-510800503-5108041
אבנר גלבוע ושות'תל אביבקטן03-560462003-5607320
אברון אבגי רו"חתל אביבקטן03-562206603-5621328
אברמוביץ רואי חשבוןתל אביבקטן03-696190103-6961385
אהוד יער רו"חרמת גןקטן03-613137303-6131374
אהרונוביץ, הייזלר ושות'בני ברקבינוני03-616082203-6160825
אונגר, כהן ושות', רו"חחיפהבינוני04-852034204-8512296
אונטרשטיין אהרון רו"חגדרהקטן08-859644008-8596527
אופיר אוני ושות' רו"חראשל"צקטן03-958343003-9583428
אזולאי סוטובסקי רואי חשבוןתל אביבקטן03-562484803-5624847
אלישע סער רו"חתל אביבקטן03-647056003-6447629
אלפיה את אלפיה, רו"חתל אביבבינוני03-695342403-6953428
אלקלעי מונרוב רו"חרמת גןקטן03-611411603-7513588
אלרון יצחק, רו"חתל אביבקטן03-575527803-7522197
אנג'ל את אנג'ל ושות'תל אביבקטן03-561412603-6241960
אנדראה קרןכפר יונהקטן09-898622809-8986228
אנדראה קרןכפר יונהקטן077-4986228077-4986229
אסנין דן, רו"חשוהםקטן03-977271703-5480377
אריאל קסל ושות'רמת גןקטן03-751818803-7518187
ארליכמן, סינמן ושות'תל אביבקטן03-546255003-5462570
ארצי את חיבהרמת גןקטן03-613411103-6133113
בועז מקלר ושות', רו"חעפולהבינוני04-648477704-6597668
בועז מקלר ושות', רו"חתל אביבבינוני03-777355503-6919072
בחרי ושות'טבריהקטן04-672077304-6720774
בלה, כהן ושות', רו"חתל אביבקטן03-952225503-9610216
בן דוד רו"חירושליםבינוני02-500555502-5005500
בן דוד רו"חתל אביבבינוני03-778700003-5755055
בניטה שמעון רו"חאשקלוןקטן08-675011408-6758577
בסון ושות', רו"חרמת גןבינוני03-575654403-5756546
בר-און יצחק ושות'תל אביבקטן03-639527003-6395269
בר-לב מררי גבע ושות, רו"חתל אביבקטן03-562521103-5625213
בראונשטיין, וייזר, אוקון ושות'תל אביבבינוני03-561125603-5610008
ברודי ושות' חבר בארגון הבינלאומי IGAF Worldwideירושליםקטן02-561132302-5669555
ברזילי ושות', רו"חירושליםבינוני02-625634102-6231340
בריטמן אלמגור זהר Deloitteירושליםגדול02-501888802-5374173
בריטמן אלמגור זהר Deloitteעומר (ב"ש)גדול08-690950008-6909600
בריטמן אלמגור זהר Deloitteחיפהגדול04-860737304-8672528
בריטמן אלמגור זהר Deloitteאילתגדול08-637567608-6371628
בריטמן אלמגור זהר Deloitteתל אביבגדול03-608555503-6094022
ברית פיקוח – אגודה שיתופית בע"מחצורבינוני04-680044504-6800448
ברית פיקוח – אגודה שיתופית בע"מחיפהבינוני04-821456204-8214621
ברית פיקוח – אגודה שיתופית בע"מתל אביבבינוני03-638280503-6391658
ברית פיקוח – אגודה שיתופית בע"מבאר שבעבינוני08-627579108-6275718
ברית פיקוח – אגודה שיתופית בע"מגרנותבינוני04-632152204-6321269
ברית פיקוח – אגודה שיתופית בע"מצמחבינוני04-970937704-6709012
ברלב ושות'חיפהבינוני04-862949404-8644720
ברלב ושות'תל אביבבינוני03-519800003-5198001
ברנשטין, ישראלי ושות'חיפהקטן04-866910604-8669107
ברק סופרין בכר ושות'רמת גןבינוני03-753820003-6133899
גוברמן סטפן, רו"חתל אביבבינוני03-537223703-5373330
גוזלן לוריא ושות'-רו"חתל אביבבינוני03-560353503-5602226
גולדברג פרושן ושות'תל אביבבינוני03-710610603-5602777
גורודנסקי ביטראן ושות' רו"חתל אביבבינוני03-685252503-6856685
גזית בן גל ושות' רו"חתל אביבקטן03-639639203-6396394
גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות'תל אביבבינוני03-562228203-5622275
גיורא לנץ ושות', רו"חרחובותקטן08-945538508-9493966
גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועציםתל אביבבינוני03-6883132
גסר – רשפי ושות'רעננהבינוני09-748116109-7412576
גפני אליהו רו"חתל אביבקטן03-5616168
דגן-ביקורת ובקרה בע"מתל אביבקטן03-613143103-6131930
דואק קמחי ושות'-רואי חשבוןראשל"צקטן03-951664403-9525126
דוידוב קופר, רו"חרמת גןקטן03-612414203-6137267
דונסקי, קנובל, בלצר, יקר ושות'תל אביבבינוני03-639302003-6393021
דלל ושות' רואי חשבוןרמת גןקטן03-613469203-6134693
דנגור, פרץ, ישראלי ושות'- רואי חשבוןתל אביבקטן03-560673003-5602642
דניאל בנימיני ושות', רו"חתל אביבקטן054-480807003-5770146
האוזר, נתיב, וקסלבאום ושות' רו"חרמת גןבינוני03-575779503-5754755
הוגן, גיזנבורג, יודולביץ'תל אביבבינוני03-636780003-6367810
הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסיחיפהבינוני04-841678904-8416797
הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסיקריית טבעוןבינוני04-983290804-9531048
הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסיחצור הגליליתבינוני04-680003704-6801528
הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסיבית יצחקבינוני09-833674109-8336751
הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסיכרמיאלבינוני04-988998004-9889981
הטיס, גרינבאום ושות' רו"חרמת גןקטן03-575570703-5755708
הילמן ושות' רואי חשבוןתל אביבקטן03-696848603-6092733
השחר ושות', רו"חתל אביבקטן03-639772003-5371182
וייל ושות רו"חתל אביבקטן03-560530203-5422960
וקסלר, קודנצ'יק אנוך ושות'רמת גןבינוני03-753390003-7527673
ורדי ברוקנר אינגבר רונצווייג רואי חשבוןרמת גןבינוני03-625116603-6251176
ז'יטניצקי וינשטין ושות'תל אביבבינוני03-625111103-6251122
זיו האפט BDOבני ברקגדול073-7145300073-7145317
זיו האפט BDOחיפהגדול04-868060004-8620866
זיו האפט BDOקריית שמונהגדול04-695138904-6950004
זיו האפט BDOעומר (ב"ש)גדול077-690070003-6368714
זיו האפט BDOתל אביבגדול03-638686803-6394320
זיו האפט BDOירושליםגדול02-654620002-6526633
זיו, שיפר ושות'תל אביבבינוני03-639000003-5604057
זיו, שיפר ושות'חיפהבינוני073-2520000073-2520001
זיו, שיפר ושות'טבריהבינוני04-672544604-6725447
זיצר יעקוב ושות'חיפהבינוני04-867411104-8674480
חייקין כהן רובין ושות'תל אביבבינוני03-648985803-6489946
חרפק בלומנפלד ושות' רו"חתל אביבקטן03-688011103-6886808
טופ פייננס בע"מ, כהן גיגי ושות' רו"חתל אביבקטן03-643698503-6416285
יאראק, יחזקאלוב ושות'תל אביבבינוני03-625450003-6254501
יהודה ארליך ושות'תל אביבבינוני03-625452503-6254535
יואב כהן, רו"חרמת גןבינוני03-613389803-7525740
יוסף שמעונירמת גןבינוני03-611666603-6116610
יורם אברמזון ושות'ירושליםקטן02-537888002-5378885
יניר, פרקש ושות' רו"חתל אביבבינוני03-625585803-5627740
יעקב רוסו ושות'טבריהבינוני04-672577704-6726888
יעקב רוסו ושות'חיפהבינוני04-820449904-6726888
יעקב רוסו ושות'הרצליהבינוני073-7374478073-7370079
יצחק עזר ושות'תל אביבקטן03-765170003-7651710
ירדני גלפנד ושות'תל אביבבינוני03-561778703-5617765
כהן אייל יהושע ושות' רו"חתל אביבבינוני03-638061803-6380666
כהן את כהן רואי חשבוןתל אביבבינוני1-599-570-77703-5377722
כהן את כהן רואי חשבוןחיפהבינוני04-842777304-8427770
ליאון אורליצקי ושות'ירושליםבינוני02-500015002-5000140
ליאון אורליצקי ושות'רמת גןבינוני09-615515503-6155150
ליואי שלוי קופ בע"מירושליםבינוני02-548500002-5485001
ליואי שלוי קופ בע"מתל אביבבינוני03-560700203-5607046
לשם-שחם ושות', רו"חתל אביבקטן03-695795503-6957956
מועלם ומועלם INPACTרמת גןבינוני03-755450003-6137655
מועלם, גלזר, ענבר, חוניו ושות' רו"חרמת גןבינוני03-755480003-7554810
מידד הלוי ושות' רו"חרמת גןבינוני03-610282803-7526249
מיכאל ויצמן ושות' רו"חנתניה (פולג)בינוני09-892010009-8658565
מינץ, גדג' ושות'אשדודבינוני08-864099908-8650888
משה אברהםבית דגןקטן03-612183703-6122078
נבון וייספלד ושות' רו"חתל אביבבינוני03-688766603-6887979
סבטלנה יצחקוביץנתניהקטן09-833836209-8338362
סומך חייקין KPMGתל אביבגדול03-684877703-6848007
סומך חייקין KPMGירושליםגדול02-531200002-5312044
סומך חייקין KPMGחיפהגדול04-861480004-8614844
סמיר אבו-נסאר ושות'נצרתקטן04-657777004-6550665
עובדיה ולנשטין פיקרמת גןבינוני03-753830003-7606787
עופר מנירב, רו"חתל אביבבינוני03-560026103-5600254
עזרא כדורי ושות'פתח תקווהבינוני03-930888303-9306953
עליזה שרון רו"חרמת גןבינוני03-754990003-7549901
עמית, חלפון DFKרמת גןבינוני03-612393903-6125030
פאהן קנה ושות' GTתל אביבבינוני03-710666603-7106550
פאהן קנה ושות' GTחיפהבינוני04-852380504-8517614
פריידקס ושות'תל אביבבינוני03-624297703-7604646
קאופמן נחום, רו"חראשל"צקטן03-941454503-9414448
קוסט פורר גבאי את קסירר E&Yירושליםגדול02-654155002-6541554
קוסט פורר גבאי את קסירר E&Yתל אביבגדול03-623252503-5633515
קוסט פורר גבאי את קסירר E&Yחיפהגדול04-865400003-5633443
קוסט פורר גבאי את קסירר E&Yבאר שבעגדול08-626130003-5633515
קסלמן וקסלמן PWCירושליםגדול02-541820002-5418201
קסלמן וקסלמן PWCחיפהגדול04-860500004-8605001
קסלמן וקסלמן PWCתל אביבגדול03-795455503-7954556
קסלמן וקסלמן PWCעומר (ב"ש)גדול08-690088808-6900511
רהב רשף בן עמי ושות' רו"חתל אביבבינוני03-644288803-6492090
רווה-רבידתל אביבבינוני03-767699903-7676990
רוזנבלום הולצמןקצריןבינוני04-696278104-6850435
רוזנבלום הולצמןתל אביבבינוני03-609202003-6091113
רוט, טיומקין ושות' רו"חרמת גןבינוני03-752104003-5756651
רפאל שיטרוק רואי חשבוןתל אביבקטן03–537656503–5376564
שורץ לרנר דובשני ושות'תל אביבבינוני03-648101003-6479215
שורץ לרנר דובשני ושות'חיפהבינוני04-862112204-8670303
שושן אהוד רו"חתל אביבקטן03-5644723153-509161319
שטיינמץ עמינח ושות' UHYתל אביבבינוני077-770000003-7601100
שטראוס לזר ושות'תל אביבבינוני03-623777703-5613824
שטרק את שטרק רו"חרעננהבינוני09-777400009-7774001
שיימן ויינברגר ושות', רו"חרמת גןקטן03-752570003-7525900
שיף הזנפרץ ושות'תל אביבבינוני03-791911103-7919112
שלום דיאמנט ושות', רו"חתל אביבקטן03-625125503-6243663
שפיר ושות' רואי חשבוןאבן יהודהבינוני09-865663465668909-8
שרוני שפלר ושות' רו"חרמת גןבינוני03-613464603-6134747

עקבו אחרינו ב: Facebook
 
Copyright © 2010 Stager
(סטאז'ר). כל הזכויות שמורות
 
StagerLogoFooter

אודות סטאז'ר

אתר סטאז'ר הוקם בשנת 2010 ושם לעצמו למטרה לשפר את הידע המצוי בפני סטודנטים לחשבונאות, מתמחים בראיית חשבון ורואי חשבון באמצעות הנחלת ידע שנצבר אצל מתמחים בתקופת ההתמחות בראיית חשבון ואצל רואי חשבון במשרד בו הם עובדים או עבדו בעבר. באופן זה אנו מקווים שמי שעתידים להתחיל את ההתמחות בראיית חשבון יוכלו לקבל החלטות נכונות יותר באשר למקום עבודתם העתידי, החלטות המבוססות על ידע ולא על מזל. קראו עוד
Close